83/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích
ikona P
Číslo předpisu 83/2017 Sb.
Částka 30
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 17. 3. 2017
Rozeslán dne 22. 3. 2017
Platnost od 22. 3. 2017
Účinnost od 1. 4. 2017
Novelizuje předpis 330/2012 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích.
Změny v ustanoveních:

  • poznámka pod čarou č. 1 (změny),
  • §1, §3, §4 (změny),
  • Příloha č. 1 - nové znění,
  • v příloze č. 2, č. 3, č. 6 (změny),
  • doplňuje se příloha č. 7.