467/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 467/2020 Sb.
Částka 192
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 16. 11. 2020
Rozeslán dne 23. 11. 2020
Platnost od 23. 11. 2020
Účinnost od 24. 11. 2020
Novelizuje předpis 361/2007 Sb.
Anotace

Změna nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Změny v ustanoveních: