177/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 141/61 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 177/2008 Sb.
Částka 57
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 23. 4. 2008
Rozeslán dne 28. 5. 2008
Platnost od 28. 5. 2008
Účinnost od 1. 7. 2008
Novelizuje předpis 141/1961 Sb., 127/2005 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a
 2. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §8, §30 (změny),
  • §88 - nové znění,
  • v části třetí hlavě dvacáté se doplňuje oddíl sedmý "Řízení o přezkumu příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu" (§314l až §314n) včetně nadpisu.
 • Změna v §97 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), kde se slovo "účastníka" nahrazuje slovem "uživatele".

Účinnost změn 1.7.2008.