64/2012 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška č. 177/96 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 64/2012 Sb.
Částka 24
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 24. 2. 2012
Rozeslán dne 29. 2. 2012
Platnost od 29. 2. 2012
Účinnost od 1. 3. 2012
Platnost do 6. 5. 2013
Novelizuje předpis 484/2000 Sb.
Zrušen předpisem 116/2013 Sb., 276/2023 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).
Změny v ustanoveních:

  • §3, §5, §6 (změny),
  • §7 - nové znění,
  • §8 až §12 (změny),
  • §19a - nové znění.

Čl. II - Přechodné ustanovení
Při určení výše paušální odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem v jednotlivém stupni občanského soudního řízení, které nebylo v tomto stupni ukončeno ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky, se postupuje podle dosavadních právních předpisů.

Účinnost změn 1.3.2012.