484/2000 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/96 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 484/2000 Sb.
Částka 140
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 18. 12. 2000
Rozeslán dne 29. 12. 2000
Platnost od 29. 12. 2000
Účinnost od 1. 1. 2001
Platnost do 6. 5. 2013
Novelizuje předpis 177/1996 Sb.
Provádí předpis 99/1963 Sb.
Novelizován předpisem 49/2001 Sb., 110/2004 Sb., 617/2004 Sb., 277/2006 Sb., 64/2012 Sb.
Zrušen předpisem 116/2013 Sb.