391/2009 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví nákladové indexy věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2010
ikona P
Číslo předpisu 391/2009 Sb.
Částka 127
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 26. 10. 2009
Rozeslán dne 13. 11. 2009
Platnost od 13. 11. 2009
Účinnost od 1. 1. 2010
Provádí předpis 592/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.
Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem financí se stanoví nákladové indexy věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2010.
Nákladové indexy pro přerozdělování pojistného na všeobecné zdravotní pojištění pro rok 2010 jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.

Účinnost 1.1.2010.