411/2001 Sb. - Nařízení vlády o jednotkových cenách vybraných textilních, oděvních a obuvnických výrobků a vybraných výrobků kožené galanterie
ikona P
Číslo předpisu 411/2001 Sb.
Částka 154
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 22. 10. 2001
Rozeslán dne 20. 11. 2001
Platnost od 20. 11. 2001
Účinnost od 20. 11. 2001
Platnost do 19. 11. 2001
Ruší předpis 411/2001 Sb.
Provádí předpis 13/1993 Sb.
Zrušen předpisem 411/2001 Sb.