25/2020 Sb. - Vyhláška o předepisování léčivých přípravků při poskytování veterinární péče
ikona P
Číslo předpisu 25/2020 Sb.
Částka 11
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 22. 1. 2020
Rozeslán dne 31. 1. 2020
Platnost od 31. 1. 2020
Účinnost od 1. 2. 2020
Ruší předpis 54/2008 Sb., 405/2008 Sb., 177/2010 Sb., 190/2013 Sb., 413/2017 Sb.
Provádí předpis 167/1998 Sb., 378/2007 Sb.
Novelizován předpisem 348/2022 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech).

Předmět úpravy

Vyhláška Ministerstva zemědělství stanovuje

a) náležitosti receptu a žádanky, dobu jejich platnosti, omezení s ohledem na druh a množství léčivých přípravků pro léčbu zvířat, které na nich lze předepsat, a pravidla pro jejich používání,

b) náležitosti receptu s modrým pruhem a žádanky s modrým pruhem, dobu jejich platnosti, omezení s ohledem na druh a množství léčivých přípravků pro léčbu zvířat, které na nich lze předepsat, a pravidla pro jejich používání,

c) způsob, požadavky na obsah a členění předpisu pro medikovaná krmiva, počet vyhotovení tohoto předpisu a nakládání s ním a

d) náležitosti předpisu pro veterinární autogenní vakcíny a podmínky pro zacházení s nimi veterinárními lékaři a výrobci.

§10 - Zrušovací ustanovení