123/2005 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 48/97 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 592/92 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 123/2005 Sb.
Částka 42
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 22. 2. 2005
Rozeslán dne 30. 3. 2005
Platnost od 30. 3. 2005
Účinnost od 30. 3. 2005
Novelizuje předpis 592/1992 Sb., 48/1997 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a
 2. č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §10, §15, §17, §40 (změny),
  • vkládá se nový §53c,
  • v příloze č. 3 SEZNAM PROSTŘEDKŮ ZDRAVOTNICKÉ TECHNIKY v ODDÍLU C Seznam prostředků zdravotnické techniky hrazených z veřejného zdravotního pojištění při poskytování ambulantní péče bod čísl. 128 (změny).

Čl. II - Přechodné ustanovení
Žádosti o zapsání do seznamu léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění podané Ministerstvu zdravotnictví přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a Ministerstvem zdravotnictví do nabytí účinnosti tohoto zákona nerozhodnuté se posuzují podle tohoto zákona.

 • Změna v §3 a §3a zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn 30.3.2005.