314/2001 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 409/2000 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 314/2001 Sb.
Částka 121
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 7. 8. 2001
Rozeslán dne 6. 9. 2001
Platnost od 6. 9. 2001
Účinnost od 1. 1. 2002
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodu 2, pokud se týká § 2 odst. 21, čl. I bodu 12, pokud se týká § 7a písm. g), § 7c odst. 4, § 7c odst. 5 věty první a čl. I bodu 13 nabývají účinnosti dnem 1. března 2002.
Platnost do 30. 5. 2004
Novelizuje předpis 147/1996 Sb.
Zrušen předpisem 326/2004 Sb.