165/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 165/2004 Sb.
Částka 57
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 18. 3. 2004
Rozeslán dne 16. 4. 2004
Platnost od 16. 4. 2004
Účinnost od 16. 4. 2004
Novelizuje předpis 301/2000 Sb.
Novelizován předpisem 312/2013 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Změny v ustanoveních:

  • §2, §4, §9, §33, §43, §45, §57, §69, §70, §72, §84, §87, §89 (změny),
  • §93 se zrušuje,
  • §96, §100 (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v čl. II novely.
Účinnost změn 16.4.2004.