578/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví struktura a formát formuláře pro podávání oznámení podle zákona o střetu zájmů
ikona P
Číslo předpisu 578/2006 Sb.
Částka 186
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 14. 12. 2006
Rozeslán dne 27. 12. 2006
Platnost od 27. 12. 2006
Účinnost od 1. 1. 2007
Platnost do 31. 8. 2017
Provádí předpis 159/2006 Sb.
Zrušen předpisem 14/2017 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.
Vyhláškou Ministerstva spravedlnosti se stanoví struktura a formát formuláře pro podávání oznámení podle zákona o střetu zájmů.
Struktura a formát formuláře, kterým se podávají oznámení podle §9 až §11 a §12 odst. 2 zákona, jsou uvedeny v příloze této vyhlášky.

Účinnost 1.1.2007.