148/2002 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu ČR, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 148/2002 Sb.
Částka 61
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 20. 3. 2002
Rozeslán dne 17. 4. 2002
Platnost od 17. 4. 2002
Účinnost od 17. 4. 2002
Platnost do 31. 12. 2023
Novelizuje předpis 569/1991 Sb., 357/1992 Sb.
Novelizován předpisem 503/2012 Sb.
Zrušen předpisem 276/2023 Sb.