221/2007 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví kvalifikační předpoklady pro služební zařazení vojáků z povolání
ikona P
Číslo předpisu 221/2007 Sb.
Částka 71
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 14. 8. 2007
Rozeslán dne 28. 8. 2007
Platnost od 28. 8. 2007
Účinnost od 1. 9. 2007
Platnost do 31. 12. 2010
Ruší předpis 270/1999 Sb.
Provádí předpis 221/1999 Sb.
Zrušen předpisem 217/2010 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.
Vyhláškou Ministerstva obrany se stanoví kvalifikační předpoklady pro služební zařazení vojáků z povolání.
Vyhláška Ministerstva obrany č. 270/1999 Sb., kterou se stanoví kvalifikační předpoklady pro služební zařazení vojáků z povolání, se zrušuje.

Účinnost 1.9.2007.