224/2019 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 9. července 2019 sp. zn. Pl. ÚS 34/17 ve věci návrhu na zrušení §148 odst. 3 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 472/2011 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 224/2019 Sb.
Částka 96
Druh předpisu nález
Druh předpisu (podrobně) nález Ústavního soudu
Přijat dne 9. 7. 2019
Rozeslán dne 5. 9. 2019
Platnost od 5. 9. 2019
Účinnost od 20. 9. 2019
Novelizuje předpis 561/2004 Sb.
Anotace

Nález Ústavního soudu České republiky.

Ústavní soud rozhodl pod sp. zn. Pl. US 34/17 dne 9. července 2019 v plénu složeném z předsedy soudu Pavla Rychetského a soudců Ludvíka Davida, Jaroslava Fenyka, Josefa Fialy, Jana Filipa, Jaromíra Jirsy, Tomáše Lichovníka, Vladimíra Sládečka (soudce zpravodaj), Milady Tomkové, Davida Uhlíře a Jiřího Zemánka o návrhu skupiny senátorů Senátu Parlamentu České republiky, zastoupené Mgr. Františkem Korbelem, Ph.D., advokátem, se sídlem Na Florenci 2116/15, Praha, na zrušení §148 odst. 3 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 472/2011 Sb., za účasti vlády České republiky jako vedlejší účastnice řízení,

takto:

Návrh se zamítá.