109/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 40/95 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/91 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 25/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 40/95 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/91 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 132/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 40/95 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/91 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 109/2007 Sb.
Částka 41
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 12. 4. 2007
Rozeslán dne 15. 5. 2007
Platnost od 15. 5. 2007
Účinnost od 1. 9. 2007
Novelizuje předpis 40/1995 Sb., 25/2006 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

  1. č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a
  2. č. 25/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy.

Změny:

  • Změna v §3, §8 a §8a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.
  • Změna v části třetí čl. III zákona č. 25/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, kde se bod 3 zrušuje.

Přechodná ustanovení - Čl. III

  1. Reklama, s výjimkou reklamy na tabákové výrobky, vytvořená nebo šířená na základě smluv uzavřených přede dnem 26. ledna 2006 se posuzuje do 26. ledna 2009 podle zákona č. 40/1995 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti zákona č. 25/2006 Sb.
  2. Reklama na tabákové výrobky vytvořená nebo šířená na základě smluv uzavřených přede dnem 26. ledna 2006 se posuzuje podle zákona č. 40/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Účinnost změn 1.9.2007.

Naše poznámky na závěr:
Schizofrenii české zákonodárné činnosti ukazuje doslovný název této novely:
"Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 25/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 132/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů."

Zákon č. 468/1991 Sb. byl zrušen s účinností od 4.7.2001 zákonem č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů.

Domníváme se, že část názvu zákona o regulaci reklamy znějící "… a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů…" mohla být dávno vypuštěna, zvláště když od r. 2002 do r. 2006 byl tento zákon znovu 9x novelizován.

Vyhnuli bychom se patvarům "… ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů…" a také by bylo i člověku nevzdělanému v právních vědách jasné, co vlastně zákon č. 109/2007 Sb. novelizuje.