268/2005 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2006 u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát
ikona P
Číslo předpisu 268/2005 Sb.
Částka 98
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 29. 6. 2005
Rozeslán dne 30. 6. 2005
Platnost od 30. 6. 2005
Účinnost od 1. 1. 2006
Platnost do 27. 4. 2006
Provádí předpis 592/1992 Sb.
Novelizován předpisem 29/2006 Sb.
Zrušen předpisem 166/2006 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.
Nařízením vlády se stanoví vyměřovací základ pro rok 2006 u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát.
Vyměřovacím základem pro rok 2006 u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát, je částka 3 798 Kč.

Účinnost 1.1.2006.