327/2004 Sb. - Vyhláška o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin
ikona P
Číslo předpisu 327/2004 Sb.
Částka 106
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 30. 4. 2004
Rozeslán dne 31. 5. 2004
Platnost od 31. 5. 2004
Účinnost od 31. 5. 2004
Platnost do 31. 10. 2012
Ruší předpis 90/2002 Sb.
Provádí předpis 326/2004 Sb.
Novelizován předpisem 33/2012 Sb.
Zrušen předpisem 327/2012 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů.
Vyhláška Ministerstva zemědělství stanoví
a) podrobnosti k ochraně včel, zvěře, vodních organismů a některých dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin,
b) způsob odběru vzorků za účelem vyšetření příčiny úhynu včel, zvěře a ryb v důsledku použití přípravků.

Zrušovací ustanovení
Zrušuje se vyhláška č. 90/2002 Sb., kterou se stanoví opatření k zabezpečení ochrany včel, zvěře a ryb při používání přípravků na ochranu rostlin.

Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení (31.5.2004).