203/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 203/2019 Sb.
Částka 86
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 25. 7. 2019
Rozeslán dne 15. 8. 2019
Platnost od 15. 8. 2019
Účinnost od 1. 9. 2019
Novelizuje předpis 141/1961 Sb., 293/1993 Sb., 218/2003 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), a zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby.

Změny:

  • Změna zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže).

Změny v ustanoveních:

  • Změna v §33 odst. 5 větě první zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád).
  • Změny v §25 a §26 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby.