456/2023 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 456/2023 Sb.
Částka 203
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 20. 12. 2023
Rozeslán dne 29. 12. 2023
Platnost od 29. 12. 2023
Účinnost od 1. 1. 2024
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2024, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 7, které nabývá účinnosti 1.6.2024.
Opraven předpisem REG 23207001
Novelizuje předpis 48/1997 Sb., 378/2007 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech.

účinnost 1.6.2024 vkládá nové §33a§33c.

Čl. II - Přechodná ustanovení.

Změny zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Čl. IV - Technický předpis.