29/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vyhlášení Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/161 ze dne 2. října 2015, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES stanovením podrobných pravidel pro ochranné prvky uvedené na obalu humánních léčivých přípravků
ikona P
Číslo předpisu 29/2019 Sb.
Částka 12
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 31. 1. 2019
Rozeslán dne 7. 2. 2019
Platnost od 7. 2. 2019
Účinnost od 9. 2. 2019
Novelizuje předpis 378/2007 Sb., 70/2013 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), a zákona č. 70/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech).

Předmět úpravy

Ministerstvo zdravotnictví sděluje vyhlášení Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/161 ze dne 2.10.2015, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES stanovením podrobných pravidel pro ochranné prvky uvedené na obalu humánních léčivých přípravků.