294/2012 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky
ikona P
Číslo předpisu 294/2012 Sb.
Částka 103
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 30. 8. 2012
Rozeslán dne 10. 9. 2012
Platnost od 10. 9. 2012
Účinnost od 1. 10. 2012
Provádí předpis 275/2012 Sb.
Novelizován předpisem 452/2013 Sb., 91/2017 Sb., 475/2017 Sb., 185/2018 Sb., 39/2019 Sb., 265/2019 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky).
Vyhláška Ministerstva vnitra stanoví v dohodě s Českým statistickým úřadem a v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem financí:

  • postup při úschově a archivaci hlasovacích lístků a ostatní volební dokumentace,
  • postup Ministerstva vnitra při předávaní podkladů z kandidátních listin pro vytvoření registru kandidátů a při kontrole správnosti údajů uváděných na kandidátních listinách a postup Státní volební komise při losování čísel pro označení hlasovacích lístků,
  • vzory volebních dokumentů a tiskopisů, a
  • výši zvláštní odměny za výkon funkce člena okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise, způsob její úhrady a výplaty a výše paušální náhrady ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise.

Účinnost 1.10.2012.