195/2009 Sb. - Ústavní zákon o zkrácení pátého volebního období Poslanecké sněmovny
ikona P
Číslo předpisu 195/2009 Sb.
Částka 58
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) ústavní zákon Parlamentu
Přijat dne 28. 5. 2009
Rozeslán dne 29. 6. 2009
Platnost od 29. 6. 2009
Účinnost od 29. 6. 2009
Platnost do 8. 9. 2009
Novelizuje předpis 247/1995 Sb., 150/2002 Sb.
Prováděn předpisem 207/2009 Sb.
Zrušen předpisem 318/2009 Sb.
Anotace

Ústavní zákon o zkrácení pátého volebního období Poslanecké sněmovny.
Parlament České republiky přijal nový ústavní zákon o zkrácení pátého volebního období Poslanecké sněmovny.

Čl. 1

Volební období Poslanecké sněmovny zvolené v roce 2006 skončí v roce 2009 dnem voleb do Poslanecké sněmovny, které se budou konat do 15. října 2009.

Čl. 2

  1. V zákoně č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se pro tento případ zkracují lhůty podle §1 odst. 3, §14c písm. c), d) a f), §14e odst. 3, §14g odst. 1, §31 odst. 3, §32 odst. 4 a §33 odst. 1 věty prvé o jednu třetinu. Lhůta podle §33 odst. 7 se zkracuje o 7 dnů. Lhůty podle §31 odst. 4 a §33 odst. 6 se zkracují o 15 dnů. Lhůty podle §33 odst. 1 věty druhé a §33 odst. 2 a 3 se zkracují o 20 dnů. V §16 odst. 4 se pro tento případ číslo "16" nahrazuje číslem "13".
  2. V zákoně č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, se pro tento případ zkracuje lhůta podle §89 odst. 5 o jednu třetinu.

Účinnost změn 29.6.2009.