436/2010 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních
ikona P
Číslo předpisu 436/2010 Sb.
Částka 151
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 22. 12. 2010
Rozeslán dne 31. 12. 2010
Platnost od 31. 12. 2010
Účinnost od 1. 9. 2011
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodu 1 nabývá účinnosti dne 1.1.2011.
Novelizuje předpis 108/2005 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních.
Změny v ustanoveních:

  • bod 1. - změny s účinností od 1.1.2011
    • v §2 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "V případě hodném zvláštního zřetele může být do domova umístěn i žák druhého stupně základní školy.",
  • §4, §5, §8, §11 (změny),
  • §17 se včetně nadpisu zrušuje.

Účinnost změn dnem 1.9.2011, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 1, které nabývá účinnosti dnem 1.1.2011.