116/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Býčí skála a stanoví její bližší ochranné podmínky a kterou se mění vyhláška č. 395/92 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 105/97 Sb., kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy a stanoví její bližší ochranné podmínky
ikona P
Číslo předpisu 116/2004 Sb.
Částka 38
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 9. 3. 2004
Rozeslán dne 19. 3. 2004
Platnost od 19. 3. 2004
Účinnost od 15. 4. 2004
Novelizuje předpis 395/1992 Sb., 105/1997 Sb.
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a změna vyhlášek:

  1. č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a
  2. č. 105/1997 Sb., kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy a stanoví její bližší ochranné podmínky.

Vyhláškou Ministerstva životního prostředí se vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Býčí skála.
Předmětem ochrany jsou druhově bohatá přírodní společenstva dubového, bukovo-dubového, dubovo-bukového a bukového vegetačního stupně, vzniklá převážně působením přírodních sil v údolí Křtinského potoka ve střední části Moravského krasu, a rovněž krasové jevy a jeskyně.
Účinnost 15.4.2004.
Změny dalších předpisů:

  • Změna v příloze č. V vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
  • Změna v ustanovení §2 a §4 vyhlášky č. 105/1997 Sb., kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace "Vývěry Punkvy" a stanoví její bližší ochranné podmínky.

Účinnost změn 15.4.2004.