105/1997 Sb. - Vyhláška, kterou se vyhlašuje národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy a stanoví její bližší ochranné podmínky
ikona P
Číslo předpisu 105/1997 Sb.
Částka 36
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 16. 4. 1997
Rozeslán dne 7. 5. 1997
Platnost od 7. 5. 1997
Účinnost od 7. 5. 1997
Novelizuje předpis 395/1992 Sb.
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Novelizován předpisem 116/2004 Sb.