183/2005 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Krumlovsko-rokytenské slepence a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
ikona P
Číslo předpisu 183/2005 Sb.
Částka 68
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 3. 5. 2005
Rozeslán dne 12. 5. 2005
Platnost od 12. 5. 2005
Účinnost od 1. 6. 2005
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Vyhláškou Ministerstva životního prostředí se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Krumlovsko-rokytenské slepence a stanoví se její bližší ochranné podmínky.
Předmětem ochrany je přírodovědecky nejhodnotnější část geomorfologicky a mikroklimaticky mimořádně členitého území údolí říčky Rokytné, zahloubené v permských slepencích na jihovýchodním okraji Boskovické brázdy, s výskytem unikátních druhově mimořádně bohatých rostlinných a živočišných společenstev skal, lesostepí, lesů a vodního toku, zahrnující řadu vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů.

Účinnost 1.6.2005.