278/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 278/2006 Sb.
Částka 87
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 31. 5. 2006
Rozeslán dne 9. 6. 2006
Platnost od 9. 6. 2006
Účinnost od 1. 9. 2006
Platnost do 31. 12. 2023
Novelizuje předpis 476/1991 Sb.
Zrušen předpisem 276/2023 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 476/1991 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání.
Změny:

  1. v §7 odst. 2 se částka "3 000 000 Kč" nahrazuje částkou "10 000 000 Kč", částka "40 000 000 Kč" se nahrazuje částkou "50 000 000 Kč" a částka "50 000 000 Kč" se nahrazuje částkou "100 000 000 Kč".
  2. v §7 odst. 4 se částka "500 Kč" nahrazuje částkou "1 000 Kč", částka "5 000 Kč" se nahrazuje částkou "10 000 Kč" a částka "1 500 000 Kč" se nahrazuje částkou "3 000 000 Kč".

Čl. II - Přechodné ustanovení
Odměna správce konkursní podstaty, zástupce správce a zvláštního správce stanovená touto vyhláškou náleží správci i za řízení, která byla zahájena přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, s výjimkou konkursních řízení, ve kterých již byla vyvěšena na úřední desce soudu konečná zpráva o zpeněžení majetku z podstaty s vyúčtováním odměny a výdajů správce konkursní podstaty.

Účinnost změn 1.9.2006.