297/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 297/2020 Sb.
Částka 114
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 22. 6. 2020
Rozeslán dne 30. 6. 2020
Platnost od 30. 6. 2020
Účinnost od 1. 7. 2020
Poznámka k účinnosti Nařízení nabývá účinnosti 1.7.2020, s výjimkou ustanovení čl. I bodů č. 45 až 47, 49 až 51, 56 až 59, 61 až 64, 67 a 70, která nabývají účinnosti 1.9.2020.
Novelizuje předpis 30/2014 Sb.
Anotace

Změna nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti.

Změny v ustanoveních:

Čl. II - Přechodná ustanovení