30/2014 Sb. - Nařízení vlády o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti
ikona P
Číslo předpisu 30/2014 Sb.
Částka 13
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 19. 2. 2014
Rozeslán dne 28. 2. 2014
Platnost od 28. 2. 2014
Účinnost od 1. 3. 2014
Provádí předpis 289/1995 Sb., 449/2001 Sb.
Novelizován předpisem 308/2014 Sb., 51/2015 Sb., 209/2016 Sb., 245/2018 Sb., 297/2020 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

  1. č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), a
  2. č. 449/2001 Sb., o myslivosti.

Nařízení vlády stanoví závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích podle lesního zákona a na vybrané myslivecké činnosti podle zákona o myslivosti, způsob kontroly jejich využití a vzory žádostí o poskytnutí finančních příspěvků.
§45 - Přechodná ustanovení

  1. V roce 2014 se žádosti o poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích podle části druhé tohoto nařízení podávají za období od 1. ledna 2014 do 30. září 2014.
  2. V roce 2014 se žádosti o poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích podle části druhé hlav I a VII tohoto nařízení podávají také na předmět příspěvku splněný po 30. září 2013.

Účinnost 1.3.2014.