353/2008 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě
ikona P
Číslo předpisu 353/2008 Sb.
Částka 115
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 20. 8. 2008
Rozeslán dne 26. 9. 2008
Platnost od 26. 9. 2008
Účinnost od 1. 1. 2009
Opraven předpisem REG 08135001
Novelizuje předpis 589/2006 Sb.
Anotace

Změna nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě.
Změny v ustanoveních:

  • §1 "Úvodní ustanovení" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1 až 3 - nové znění ("euronovela" předmětu úpravy),
  • §2 až §4, §9 (změny),
  • vkládá se nový §9a,
  • v části druhé se vkládá nová hlava IV "ZAMĚSTNANEC MEZINÁRODNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY" (§15a až §15e) včetně nadpisu; dosavadní hlavy IV až VII se označují jako hlavy V až VIII,
  • §17, §22 (změny),
  • §23 "Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 23a - nové znění,
  • vkládá se nový §23a "Nepřetržitý odpočinek v týdnu" včetně nadpisu,
  • §24, §28 (změny).

Účinnost změn 1.1.2009.