121/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky
ikona P
Číslo předpisu 121/2015 Sb.
Částka 51
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 30. 4. 2015
Rozeslán dne 21. 5. 2015
Platnost od 21. 5. 2015
Účinnost od 5. 6. 2015
Provádí předpis 183/2006 Sb.
Anotace

Schválení Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky.
Ministerstvo pro místní rozvoj sděluje, že vláda svým usnesením ze dne 15. dubna 2015 č. 276 schválila Aktualizaci č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky.