266/2017 Sb. - Nařízení vlády o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie
ikona P
Číslo předpisu 266/2017 Sb.
Částka 91
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 24. 7. 2017
Rozeslán dne 18. 8. 2017
Platnost od 18. 8. 2017
Účinnost od 2. 9. 2017
Ruší předpis 402/2015 Sb.
Provádí předpis 458/2000 Sb., 165/2012 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

  1. č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, a
  2. č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).

Předmět úpravy
Nařízení vlády upravuje postup pro určení výše podpory elektřiny nebo tepla podle zákona o podporovaných zdrojích energie a způsobu její výplaty za období od uvedení výrobny elektřiny nebo tepla do provozu do doby, než Energetický regulační úřad v návaznosti na vydání rozhodnutí Evropské komise o slučitelnosti podpory s právem Evropské unie stanoví rozsah a výši podpory cenovým rozhodnutím.
§4 - Zrušovací ustanovení