238/2018 Sb. - Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 25. září 2018 sp. zn. Pl. ÚS-st. 47/18 ohledně možnosti soudu nenařídit veřejné zasedání k projednání stížnosti proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu na povolení obnovy trestního řízení
ikona P
Číslo předpisu 238/2018 Sb.
Částka 119
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení Ústavního soudu
Přijat dne 25. 9. 2018
Rozeslán dne 23. 10. 2018
Platnost od 23. 10. 2018
Účinnost od 7. 11. 2018
Provádí předpis 182/1993 Sb.
Anotace

Stanovisko Ústavního soudu České republiky.

Plénum Ústavního soudu přijalo pod sp. zn. Pl. ÚS-st. 47/18 dne 25. září 2018 ve složení předseda soudu Pavel Rychetský a soudci Ludvík David, Jaroslav Fenyk, Josef Fiala, Jan Filip, Jaromír Jirsa, Tomáš Lichovník, Jan Musil, Vladimír Sládeček, Radovan Suchánek, Milada Tomková, David Uhlíř a Jiří Zemánek na návrh IV. senátu Ústavního soudu podle §23 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve věci právního názoru Ústavního soudu obsaženého v nálezech sp. zn. I. ÚS 1377/16 ze dne 14. září 2016 a sp. zn. I. ÚS 1135/17 ze dne 1. listopadu 2017

toto stanovisko:

Zamítne-li soud v neveřejném zasedání jako nedůvodnou stížnost [§148 odst. 1 písm. c) trestního řádu] proti rozhodnutí, kterým se zamítá návrh na povolení obnovy řízení [§283 písm. d) trestního řádu] v situaci, kdy již sám dokazování neopakuje, popř. nedoplňuje, nejde o porušení čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.