ikona Pikona R
2/1993 Sb. - Usnesení o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku ČR

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
2/1993 Sb. - Usnesení o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku ČR
ikona P
Číslo předpisu 2/1993 Sb.
Částka 1
Druh předpisu usnesení
Druh předpisu (podrobně) usnesení předsednictva ČNR
Přijat dne 16. 12. 1992
Rozeslán dne 28. 12. 1992
Platnost od 28. 12. 1992
Účinnost od 1. 1. 1993
Novelizován předpisem 162/1998 Sb., 295/2021 Sb.