144/2001 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 144/2001 Sb.
Částka 58
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 4. 4. 2001
Rozeslán dne 27. 4. 2001
Platnost od 27. 4. 2001
Účinnost od 1. 5. 2001
Novelizuje předpis 140/1961 Sb., 141/1961 Sb.
Novelizován předpisem 41/2009 Sb.