485/2003 Sb. - Sdělení o stanovení výše průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2002
ikona P
Číslo předpisu 485/2003 Sb.
Částka 160
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 22. 12. 2003
Rozeslán dne 31. 12. 2003
Platnost od 31. 12. 2003
Účinnost od 15. 1. 2004
Provádí předpis 592/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.
Ministerstvo zdravotnictví sděluje, že průměrná hrubá měsíční nominální mzda zaměstnanců v národním hospodářství v roce 2002 činila 15 857 Kč.
Účinnost 15.1.2004.