287/2012 Sb. - Vyhláška o stanovení vzorů žádostí a formulářů používaných při výměně operativních informací s členskými státy Evropské unie v rámci policejní spolupráce prováděné orgány Celní správy ČR
ikona P
Číslo předpisu 287/2012 Sb.
Částka 100
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 20. 8. 2012
Rozeslán dne 5. 9. 2012
Platnost od 5. 9. 2012
Účinnost od 1. 1. 2013
Provádí předpis 17/2012 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky.
Vyhláškou Ministerstva financí se stanoví vzory žádostí a formulářů používaných při výměně operativních informací s členskými státy Evropské unie v rámci policejní spolupráce prováděné orgány Celní správy České republiky.

  • Vzor žádosti o poskytnutí operativních informací je stanoven v příloze č. 1.
  • Vzor formuláře pro sdělení požadovaných operativních informací nebo důvodů, pro které nelze operativní informace poskytnout v zákonem stanovených lhůtách, nebo důvodů odmítnutí poskytnutí operativních informací v zákonem stanovených lhůtách, je stanoven v příloze č. 2.

Účinnost 1.1.2013.