87/2002 Sb. - Vyhláška o omezení aktivního zušlechťovacího styku v podmíněném systému u vybraných druhů zboží
ikona P
Číslo předpisu 87/2002 Sb.
Částka 39
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 28. 2. 2002
Rozeslán dne 13. 3. 2002
Platnost od 13. 3. 2002
Účinnost od 13. 3. 2002
Platnost do 12. 3. 2002
Ruší předpis 87/2002 Sb.
Provádí předpis 13/1993 Sb.
Zrušen předpisem 87/2002 Sb.