439/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti způsobu určení množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla a určení množství elektřiny z druhotných energetických zdrojů
ikona P
Číslo předpisu 439/2005 Sb.
Částka 153
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 31. 10. 2005
Rozeslán dne 10. 11. 2005
Platnost od 10. 11. 2005
Účinnost od 1. 12. 2005
Platnost do 8. 10. 2009
Ruší předpis 252/2001 Sb., 539/2002 Sb.
Provádí předpis 458/2000 Sb.
Novelizován předpisem 110/2008 Sb.
Zrušen předpisem 344/2009 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
Vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu se stanoví podrobnosti způsobu určení množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla a určení množství elektřiny z druhotných energetických zdrojů.
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

  1. Vyhláška č. 252/2001 Sb., o způsobu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a z kombinované výroby elektřiny a tepla.
  2. Vyhláška č. 539/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2001 Sb., o způsobu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a z kombinované výroby elektřiny a tepla.

Účinnost 1.12.2005.