69/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na napínací soupravy na předpjatý beton
ikona P
Číslo předpisu 69/2004 Sb.
Částka 23
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 3. 2. 2004
Rozeslán dne 24. 2. 2004
Platnost od 24. 2. 2004
Účinnost od 1. 3. 2004
Platnost do 31. 7. 2010
Provádí předpis 505/1990 Sb.
Zrušen předpisem 155/2010 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 505/1990 Sb., o metrologii.
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu stanoví požadavky na napínací soupravy na předpjatý beton, postup při schvalování jejich typu a postup pro jejich ověření.
Terminologie, požadavky na napínací soupravy, jakož i schvalování jejich typu a jejich ověřování jsou stanoveny v příloze.
Účinnost 1.3.2004.