436/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
ikona P
Číslo předpisu 436/2017 Sb.
Částka 156
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 6. 12. 2017
Rozeslán dne 15. 12. 2017
Platnost od 15. 12. 2017
Účinnost od 15. 12. 2017
Novelizuje předpis 79/2013 Sb.
Anotace

Změna vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče).

Změny v ustanoveních:

Čl. II - Přechodná ustanovení