382/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na stacionární nádrže
ikona P
Číslo předpisu 382/2006 Sb.
Částka 120
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 11. 7. 2006
Rozeslán dne 2. 8. 2006
Platnost od 2. 8. 2006
Účinnost od 1. 10. 2006
Platnost do 30. 7. 2010
Provádí předpis 505/1990 Sb.
Zrušen předpisem 155/2010 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 505/1990 Sb., o metrologii.
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu stanoví požadavky na stacionární nádrže, které se používají jako měřidla objemu kapalin s relativní chybou od 0,3 % do 2,5 %, postup při schvalování jejich typu a postup při jejich ověřování.
Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.

Účinnost 1.10.2006.