442/2003 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 136/94 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 587/92 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 588/92 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 95/96 Sb. a zákona č. 304/2000 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 442/2003 Sb.
Částka 147
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 3. 12. 2003
Rozeslán dne 19. 12. 2003
Platnost od 19. 12. 2003
Účinnost od 19. 12. 2003
Platnost do 30. 12. 2006
Novelizuje předpis 136/1994 Sb.
Zrušen předpisem 575/2006 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících.

  • Změny v ustanoveních §2 až §5, §8 a §14.

Účinnost změn 19.12.2003.