427/2008 Sb. - Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané v působnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
ikona P
Číslo předpisu 427/2008 Sb.
Částka 139
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 10. 12. 2008
Rozeslán dne 15. 12. 2008
Platnost od 15. 12. 2008
Účinnost od 15. 12. 2008
Provádí předpis 378/2007 Sb.
Novelizován předpisem 160/2012 Sb., 327/2013 Sb., 128/2019 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech).
Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství se stanoví výše náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané v působnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.

Účinnost 15.12.2008.