366/2003 Sb. - O podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona o Pozemkovém fondu České republiky, zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí - úplné znění zákona č. 95/1999 Sb.
Číslo předpisu 366/2003 Sb.
Částka 122
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 28. 4. 1999
Rozeslán dne 6. 8. 2003
Platnost od 6. 8. 2003
Účinnost od 6. 8. 2003
Platnost do 31. 12. 2012
Úplné znění pr. př. 95/1999 Sb.
Zrušen předpisem 503/2012 Sb.
Anotace

Vyhlášení úplného znění zákona o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, jak vyplývá z pozdějších změn.

Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, jak vyplývá z pozdějších změn, naposledy provedených zákonem č. 253/2003 Sb.