246/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 246/2018 Sb.
Částka 124
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 3. 10. 2018
Rozeslán dne 29. 10. 2018
Platnost od 29. 10. 2018
Účinnost od 29. 10. 2018
Novelizuje předpis 361/2007 Sb.
Anotace

Změna nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Změny v ustanoveních:

  • §9, §25 (změny),
  • příloha č. 2 část A - nové znění.

Čl. II - Přechodné ustanovení