80/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 80/2015 Sb.
Částka 37
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 18. 3. 2015
Rozeslán dne 17. 4. 2015
Platnost od 17. 4. 2015
Účinnost od 2. 5. 2015
Novelizuje předpis 378/2007 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech).

  • Změna je provedena v §112 zákona, kde se na konci textu odstavce 5 doplňují slova ", nestanoví-li zákon jinak".

Čl. II - Přechodné ustanovení >>