522/2006 Sb. - Vyhláška o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě
ikona P
Číslo předpisu 522/2006 Sb.
Částka 168
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 13. 11. 2006
Rozeslán dne 30. 11. 2006
Platnost od 30. 11. 2006
Účinnost od 15. 12. 2006
Provádí předpis 111/1994 Sb.
Novelizován předpisem 39/2010 Sb., 269/2012 Sb., 9/2015 Sb., 444/2016 Sb., 462/2017 Sb., 371/2020 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě.
Předmět úpravy
Vyhláška Ministerstva dopravy zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství, upravuje jednotné postupy, systém a předmět kontrol a státního odborného dozoru v silniční dopravě a stanoví vzor paměťové kontrolní karty.
Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v §8 vyhlášky.

Účinnost 15.12.2006.