440/2008 Sb. - O chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů - úplné znění zákona č. 356/2003 Sb.
Číslo předpisu 440/2008 Sb.
Částka 143
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 23. 9. 2003
Rozeslán dne 7. 10. 2008
Platnost od 7. 10. 2008
Účinnost od 1. 11. 2008
Úplné znění pr. př. 356/2003 Sb.
Anotace

Vyhlášení úplného znění zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn.
Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn, naposledy provedených zákonem č. 371/2008 Sb.